White Goose stoneware bowl

White Goose stoneware bowl

$40.00Price

28oz, 4"x7" thrown LosAltos stoneware bowl with rolled lip and slip decal design. shino2 glaze